ਟੈਗ

ਹਰੀ ਐਵੇਨਟੁਰਾਈਨ

ਹਰੇ ਏਵੈਂਟੂਰੀਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅਰਥ  

ਐਵੈਂਟੁਰਾਈਨ

ਹਰੇ ਏਵੈਂਟੂਰੀਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅਰਥ. ਕੁਆਰਟਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟੀ ਖਣਿਜ ਸਮਾਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਗਲਤੀ: ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ !!