ਟੈਗ

ਡਾਇਸਪ੍ਰੋਅਰ

ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ

ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ

ਕੈਟ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ Diaspore Diaspore, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਸਪੋਰੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਐਮਫੋਲਾਈਟ, ਕਸਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਟੈਂਤਰੀਟੀ, ਇੱਕ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸੀਾਈਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਮਿਨਰਲ, α-AlO (OH), ਕ੍ਰਿਸਟਲਿੰਗ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਗਲਤੀ: ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ !!