ਟੈਗ

ਡਾਇਸਪ੍ਰੋਅਰ

ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ

ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ

ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਅੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰ ਡਾਇਸਪੋਰ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਡਾਇਸਪੋਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਸਪੋਰਾਇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਮਫੋਲਾਇਟ, ਕੈਸਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਟਾਂਟਰਾਈਟ, ਇਕ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਖਣਿਜ ਹੈ, ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਗਲਤੀ: ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ !!