ਟੈਗ

ਚਮਕ

ਸੁਨਹਿਰੀ obsidian  

ਸੁਨਹਿਰੀ obsidian

ਗੋਲਡਨ ਓਬਸੀਡਿਅਨ ਗੋਲਡਨ ਓਬਸੀਡਿਅਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ੀਨ ਆਬਸੀਡਿਅਨ ਜਾਂ ਸ਼ੀਨ ਆਬਸੀਡਿਅਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਗਲਤੀ: ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ !!