ਟੈਗ

ਅਕੀਕ

ਅਕੀਕ  

ਅਕੀਕ

ਕਾਰਨੇਲਿਅਨ ਕਾਰਨੇਲੀਅਨ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਲਾਲ ਭੂਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਫਿੱਕੇ ਸੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਗਲਤੀ: ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ !!