ਟੈਗ

ਵੁਲਫੈਨੀਟ

ਵੁਲਫੈਨੀਟ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ 

ਮੈਡਗਾਸਕਰ ਤੋਂ, ਵੁਲਫੈਨੀਟ

ਵਲਾਫਾਇਨੇਟ, ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਵਿਡਿਓ ਤੋਂ, ਵੁਲਫੈਨੀਟ ਫਾਰਮੂਲਾ PbMoO4 ਵਾਲਾ ਲੀਡ ਮੌਲਾਈਡੇਟ ਖਣਿਜ ਹੈ. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਗਲਤੀ: ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ !!