ਦਿਵਸ

23 ਸਕਦਾ ਹੈ, 2016

ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਲਾਬੀ 15.38 ਕੈਰੇਟ ਹੀਰਾ 31.6 ਮਿਲੀਅਨ $ ਲਈ ਵੇਚਦਾ

ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਲਾਬੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਸੁਧਾਰਨ Vivid ਗੁਲਾਬੀ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਕਰਦ ਹੀਰਾ ਕਦੇ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਿਨੀਵਾ, ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਲਾਬੀ 'ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ' ਤੇ ਪੇਸ਼ ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਗਲਤੀ: ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ !!